poniedziałek, 8 kwietnia 2013

PRZYCZYNY ZAWILGOCEŃ MURÓW I POWSTAWANIA GRZYBÓW I PLEŚNI

PRZYCZYNY ZAWILGOCENIA MURU I POWSTAWANIA GRZYBA i PLEŚNI

  • Wykorzystanie do budowy materiałów już zagrzybionych bez przeprowadzenia profilaktycznych działań impregnacyjnych i odgrzybiających;
  • Przyczyną niezależną od nas są miedzy innymi zjawiska natury (opady atmosferyczne), które wpływają na zawilgocenie przegród, a te z kolei sprzyjają powstawaniu grzybów pleśniowych;
  • Do błędów technicznych popełnianych głównie w trakcie wznoszenia obiektu należą: nie zastosowanie izolacji przeciwwodnych lub ich nieprawidłowe wykonanie, zbyt cienkie tynki lub ich brak (powodują przemarzanie murów i ich zawilgocenia), stosowanie termoizolacji od wewnętrznej strony pomieszczeń;
  • Awarie techniczne: niewłaściwe odprowadzanie wód opadowych z dachów (nieszczelności pokrycia, uszkodzenia rynien, złe obróbki blacharskie powodujące większe uszkodzenia) jak również awarie wodno-kanalizacyjne wewnątrz obiektu;
  • Niewłaściwa eksploatacja obiektu, do której zaliczyć można: brak wentylacji pomieszczeń (zamykanie okien i kratek wentylacyjnych „ na stałe”), czy brak ogrzewania;
  • Błędy projektowe: lekceważenie tak zwanych stref zimnych, w których mogą tworzyć się mostki termiczne: złe ocieplenie wieńca, nieprawidłowo rozwiązane strefy balkonowe i okienne, ustalenie warstw ściennych i dachowych bez prawidłowo wprowadzonej paroizoalcji i termoizolacji;
  • Brak okresowych kontroli i zaniedbania w usuwaniu widocznych zaczątków zagrzybień
ZAMÓW EKOLOGICZNE ODGRZYBIANIE