sobota, 23 lutego 2013

Zasolenie murów - przyczyny - odsalanie

Mury budynków ulegają zasoleniu w wyniku kapilarnego podciągania zasolonych wód gruntowych.

 Do zasolenia murów może też dojść, gdy zanieczyszczenia powietrza (o odczynie kwasowym, ph < 7) zaczną reagować z materiałami budowlanymi (o odczynie zasadowym, ph > 7)

Efekty zasolenia murów są łatwe do zaobserwowania gołym okiem. Na początku są to:
  • plamy wilgoci powstające przy dużej wilgotności
  • wykwity solne, pojawiające się przy małej wilgotności
  •  Są to „objawy początkowe”. Nie należy ich jednakże ignorować z przyczyn czysto ekonomicznych, ponieważ kilkukrotne powtórzenie się takich „objawów” może doprowadzić do:
  • uszkodzenia powłok malarskich
  • uszkodzenia i odspojenia tynków
  • kruszenia cegły

Te objawy nie są przeważnie ignorowane, choćby ze względu na zaniżanie wartości obiektu. Należy brać jednak pod rozwagę fakt, iż są to „efekty” zasolenia, usunięcie tych efektów (np. wymiana powłok malarskich bądź też skucie i wymiana uszkodzonych tynków) bez określenia i usunięcia przyczyn jest:
  • po pierwsze nieopłacalne
  • po drugie niebezpieczne
Czynności takie są nieopłacalne, ponieważ objawy te będą się powtarzać, tzn wymienione tynki ulegną uszkodzeniu, tak samo jak wymienione powłoki malarskie. Niebezpieczne są natomiast dlatego, iż „korozja” postępuje również w głąb murów i może doprowadzić do pękania ścian.
Wszystkie te objawy, rzecz jasna, należy usuwać. Ma to sens jedynie wtedy gdy wpierw usunie się ich przyczynę, którą w większości przypadków jest wysoki stopień zasolenia murów. Najbardziej opłacalna jest więc swoista profilaktyka, innymi słowy im wcześniej zlikwiduje się „przyczynę”, tym większa szansa na uniknięcie dość kosztownych i czasochłonnych napraw remontowo-renowacyjnych.
Stopień oraz rodzaj zasolenia murów można badać na kilka sposobów. Firma ARS preferuje „analizę konduktometryczną”(szczegółowe informacje dotyczące analizy konduktometrycznej, udostępniamy na życzenie).
Analiza ta polega na tym, iż próbkę pobraną z muru miesza się z wodą destylowaną, a następnie sprawdza się przewodność takiego roztworu. Przebadanie odpowiedniej ilości próbek( ilość ta zależy w głównej mierze od powierzchni obiektu)umożliwia bardzo dokładne ustalenie stopnia i rodzaju zasolenia murów, a co za tym idzie, określenie zakresu koniecznych robót naprawczych.

kliknij po więcej tu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.